X
Nederlands (Nederland)
English (United States)

Activiteiten

AgroConnect-wintersymposium "Data delen"

Waar: Reehorst te Ede
Dag(en): 21 november 2013 t/m 21 november 2013
Aanvang: van 19:00 uur tot 21:30
Omschrijving:

Donderdag 21 november 2013 was het AgroConnect-symposium "Data delen", met de volgende sprekers:

 • Datamanagement op het Melkveehouderijbedrijf
  Door André de Leeuw, Solution manager VMS & Herd Navigator Benelux DeLaval BV.
 • Unilever maakt duurzaamheid meetbaar
  Door Sikke Meerman, procurementmanager Unilever.
 • eID-Stelsel NL; authenticatie, autorisatie en machtigen
  Door Hans-Rob de Reus, Beleidsmedewerker Ministerie van Financiën.

Voor de presentaties klik door op 'Lees meer'.

Lees meer…

Naar een servicegeoriënteerde informatiearchitectuur

Waar: Hotel De Nieuwe Wereld te Wageningen
Dag(en): 6 juni 2013 t/m 6 juni 2013
Aanvang: van 13:30 uur tot 18:00 uur
Omschrijving:

Jaarlijks zomerseminar van AgroConnect met de volgende vier sprekers:

 • Jack Verhoosel en Caroline van der Weerdt van TNO.
  “Big data en Ketentransparatie”
 • Frans Jansen van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).
  “Open data en nieuwe applicaties van de GD”
 • Ivor Bosloper van Crop-R BV.
  “SAAS in de landbouw”
 • Fou Khan Tsang van Alfa Accountants, voorzitter van EDI-Circle.
  “EDI-Circle, lessons learned en toekomstvisie”

'Lees meer' voor de presentaties.

Lees meer…

Workshop FIspace fase 3, PPS AgroConnect Smart Farming

Waar: Forum te Wageningen
Dag(en): 13:00 t/m 15:00
Aanvang: van 27 mei 2013 tot 27 mei 2013
Omschrijving:

De Europese Commissie heeft voor de derde fase van haar Future Internet programma een tender uitgezet waardoor financiering beschikbaar kan komen voor het ontwikkelen van apps voor de land- en tuinbouw. Voorwaarde is dat de sector een community weet te organiseren die dit gestructureerd oppakt.
In het Agro&food PPS ‘AgroConnect Smart Farming’ wordt nagedacht over de toekomstige informatiearchitectuur voor agrofood en het verwerken van bigdata.
Daarbij is gebruik gemaakt van inzichten uit de Europese projecten SmartAgriFood en FIspace. 
Beide onderwerpen kwamen in deze workshop aan de orde.
Lees meer voor de presentaties.
 

Lees meer…

PPS AgroConnect Smart Farming

Waar: Wageningen
Omschrijving:

Achtergrondmateriaal bij het nog lopende PPS-project 'AgroConnect Smart Farming'. Het project wordt uitgevoerd in het kader van de Topsector Agro&Food in de periode 2012 - 2014.

Lees meer…

Standaard koppelvlak Meststoffen

Waar: AgroConnect, MMF / NMI
Omschrijving:

Concept specificaties van het standaard koppelvlak voor het uitwisselen van meststoffeninformatie. Is onderdeel van het ontsluiten van de Databank Meststoffen van MMF / NMI.

MMF staat voor Minerale Meststoffen Federatie, NMI voor Nutriënten Management Instituut.

In het zip-bestand is een eap-bestand toegevoegd. Hierin is het class model uitgewerkt. Het eap-bestand is te openenen met Enterprise Architect.

Lees meer…

Leidraad Berichtontwikkeling Land- en tuinbouw

Waar: AgroConnect
Omschrijving:

Achtergrondinformatie over de leidraad voor het ontwikkelen van standaard EDI-berichten voor de land- en tuinbouw.

Lees meer…

Unieke perceels-identificatie.

Waar: AgroConnect
Omschrijving:

Resultaat van PPL-project nr. 66. Betreft een voorstel tot unieke perceelsidentificatie. Onderzoek is uitgevoede door dhr. Daan Goense (WUR-LR) in opdracht van PPL.

Betreft een uitgebreide analyse en specificatie en een samenvattende brochure.

PPL staat voor Programma Precisie Landbouw.

Lees meer…

Datamodel Meststoffen

Waar: AgroConnect
Omschrijving:

Concept datamodel voor het standaard uitwisselingsbestand voor meststofgegevens. Format: Enterpresise Architect-bestandstype (EA). Klik hier voor het zip-bestand.

Lees meer…

Klankbordgroep Unieke PerceelsID

Waar: De Reehorst te Ede
Dag(en): 4 december 2012
Aanvang: van 13:30 uur tot 16:30 uur
Omschrijving:

Klankbordgroep-sessie betreffende het referentie datamodel EDI-Teelt++, unieke perceels-identificatie en het uitwisselen van geometriën in het kader van precisielandbouw.

Agenda en presentaties zijn hier te vinden.

Lees meer…

1 2
3
4