X
Nederlands (Nederland)
English (United States)

Missie en visie

Onze missie, waar we voor staan:

De missie van AgroConnect is het verbeteren en makkelijker maken van elektronische data uitwisseling, nationaal en internationaal, door samenwerking, standaardisatie en kennisuitwisseling, voor een succesvolle toekomst van onze leden en hun klanten. 


Onze visie, waarom we relevant zijn:

In de agrarische sector is een ware revolutie aan de gang met robots, drones, digitalisering en internationalisering van de markt. De toepassing van ICT in de landbouw en de voedselketen neemt in een razend tempo toe. Steeds meer bedrijven maken gebruik van smart farming. De behoefte aan ketentransparantie groeit. En data worden (near) real time voor meerdere doeleinden gebruikt. Dit alles vraagt veel van de bedrijven die actief zijn in deze markt vanwege de snelheid en frequentie waarmee data beschikbaar moet zijn. De leden van AgroConnect delen onze visie dat een open informatiearchitectuur noodzakelijk is voor een succesvol NL-agrobedrijfsleven. Onontbeerlijk daarvoor zijn gezamenlijke afspraken over het uitwisselen van data. Daarom faciliteert AgroConnect activiteiten waar standaardisatie, samenwerking en kennisdeling gestalte krijgen.