Over AgroConnect

AgroConnect stimuleert elektronische gegevensuitwisseling in de agrarische sector.
In AgroConnect werken agribusiness, solution providers en dienstverleners samen om dit te realiseren.
 
De vereniging AgroConnect is op 1 januari 2009 ontstaan uit een fusie van de EDI Agro Vereniging, de vereniging EDI-AgriBusiness en de verenigingen EDI-Cow en EDI-Pigs. Met ingang van 1 januari 2011 heeft ook de vereniging EDI-Teelt zich aangesloten bij AgroConnect. De verenging kent nu ongeveer 70 leden. Dit zijn bedrijven en organisaties die een gemeenschappelijk belang hebben bij efficiënte gegevensuitwisseling en het integreren van bedrijfsprocessen over bedrijfsgrenzen heen. Met een mooi woord heet dit het verbeteren van de interoperabiliteit.
 
AgroConnect doet dit door:
-          het ontwikkelen en beheren van standaarden voor elektronische gegevensuitwisseling;
-          het verkennen en aanpakken van nieuwe toepassingsmogelijkheden en knelpunten;
-          deel te nemen in internationaal standaardisatieoverleg (UNCEFACT, CenAgro, AgriXchange);
-          twee keer per jaar de AgroConnect-nieuwsbrief (de AgroConnector) te verspreiden;
-          het organiseren van een zomerseminar en een najaarssymposium met interessante sprekers;
-          het organiseren van special interest groups rond specifieke actuele thema's;
-          afstemming met zuster EDI-organisaties (FrugIcom, FlorIcode, Edibulb, GS1, e.d.);
-          partijen met elkaar in contact te brengen. 
 
Waar de zusterorganisaties Frugicom, Floricode en Edibulb actief zijn in de tuinbouwsectoren richt AgroConnect zich vooral op de dierlijke sectoren en de open teelten.
 
In de afgelopen jaren is door AgroConnect en haar voorgangers een pakket aan standaard berichten ontwikkeld voor het uitwisselen van fokkerijgegevens, teeltgegevens, diergezondheidsgegevens, factuurgegevens, ordergegevens, leveringsgegevens, analysegegevens, etc.
Deze berichten worden beheerd door gespecialiseerde werkgroepen. De werkgroepen zijn samengesteld uit een vertegenwoordiging van de leden van AgroConnect. Daar waar nodig wordt vanuit de vereniging externe expertise ingehuurd.
Het principe van “door de leden voor de leden” is een belangrijk uitgangspunt. De agribusiness zit aan het roer.
 
Naast het ontwikkelen en beheren van de standaarden, richt de vereniging zich op visieontwikkeling en kennisuitwisseling. AgroConnect neemt het initiaitief in het oplossen van informatieknelpunten in de sector.