X
Nederlands (Nederland)
English (United States)

Activiteiten

Uniformeringsafspraken Varkenhouderij

Waar: AgroConnect
Omschrijving:

Eind 2012 is een nieuwe versie van de UniformeringsAfspraken voor de Varkenshouderij opgelevert. Dit omvat de definities voor belangrijke kengetallen voor vermeerderingsbedrijven en vleesvarkensbedrijven, inclusief de rekenregels voor het berekenen van de kengetallen.

Via 'Lees meer' komt u op de speciale themapagina UAs Varkenshouderij.

Lees meer…

reference data model Crop (rdmCrop)

Waar: AgroConnect, WUR-DLO
Omschrijving:

Meest recente versie van het referentie datamodel 'rdmCrop' voor de open teelten. Auteur: Daan Goense, WUR- LR.

Betreft een Enterprise Architect bestand (eap extentie) plus user guideline.

Lees meer…

AgroConnect-zomerseminar 'Data Delen, de implementatie'

Waar: Hotel De Nieuwe Wereld te Wageningen
Dag(en): donderdagmiddag 4 juni 2015
Aanvang: van 13:15 tot 16:45
Omschrijving:

Jaarlijks AgroConnect-zomerseminar over automatisering en datauitwisseling in de land- en tuinbouw, met als sprekers:

 • Linked Open Data
  Door Jack Verhoosel en Michael van Bekkum (TNO)

 • Animal traceability & data exchange binnen de EU
  Door Frans van Diepen (EZ-RVO)

 • 365FarmNet
  Door Patrick Honcoop (365FarmNet)

 • AgriPlace, Compliance Made Easy
  Door Marieke de Ruyter de Wildt (AgriPlace)

Voor het programma en de presentaties zie 'Lees meer'.

 

Lees meer…

Presentatie Smart Dairy Farming Info Broker

Waar: CRV te Arnhem
Omschrijving:

Presentatie door Matthijs Vonder (TNO) voor de AgroConnect-werkgroep EDI-Herkauwers over het concept Info Broker van Smart Dairy Farming.

Voor de presentatie klik hier.

Lees meer…

AgroConnect-winterseminar "Data delen"

Waar: De Reehorst te Ede
Dag(en): woensdagavond 26 november 2014
Aanvang: van 19:00 uur tot 22:00 uur
Omschrijving:

Jaarlijks AgroConnect-winterseminar over automatisering en datauitwisseling in de land- en tuinbouw, met als sprekers:

 • Ric de Rooij, Plaatsvervangend Secretaris Generaal EZ, Chief Information Officer EZ. Als Hoofddirecteur Interne Organisatie verantwoordelijk voor DICTU en RVO.
 • Kees Maas, CEO DCA (DienstenCentrum Agrarische sector), exploitant www.boerenbusiness.nl.

Lees meer voor de presentaties.

 

Lees meer…

AgroConnect-zomerseminar 2014

Waar: Hotel De Nieuwe Wereld te Wageningen
Dag(en): donderdagmiddag 5 juni 2014 t/m 5 juni 2014
Aanvang: van 13:15 tot 17:00
Omschrijving:

Jaarlijks zomerseminar van AgroConnect met vier sprekers over relevante onderwerpen op het raakvlak van agribusiness en ICT.

Voor het programma en de presentaties zie 'Lees meer'.

Lees meer…

Workshop PPS AgroConnect Smart Farming

Waar: WUR, Forum-gebouw, Wageningen
Dag(en): 10 maart 2014
Omschrijving:

Afsluitende workshop van het PPS-project AgroConnect Smart Farming. Betreft een samenwerkingsproject van AgroConnect en WUR dat zicht richt op de informatiearchitectuur voor agrifood.

Voor de presenties zie 'Lees meer'.

Lees meer…

UN/CEFACT Laboratory Observation Report

Waar: n.v.t.
Omschrijving:

Actuele specificaties van het UN/CEFACT Laboratory Observation Report (LOR) en het Laboratory Observation Request (LOR).

Lees meer…

Authenticatie & autorisatie, eHerkenning en eID-Stelsel NL

Waar: AgroConnect
Omschrijving:

Toelichting eID-Selsel NL van Hans-Rob de Reus (Min. van Financiën).

Achtergrondinformatie over de AgroConnect-verkenning naar authenticatie, autorisatie en machtigen, uitgevoerd in 2012 en 2013.

Zie 'lees meer'.

Lees meer…

1
2
3 4