X
Nederlands (Nederland)
English (United States)

Activiteit details


reference data model Crop (rdmCrop)

Waar: AgroConnect, WUR-DLO

Omschrijving:

Meest recente versie van referentie datamodel voor de open teelten 'rdmCrop' (voorheen EDI-Teelt++ genoemd). Vormgegeven in het kader van het Programma Precisielandbouw (PPL) en het PPS FarmDigital door ir. Daan Goense van WUR-Livestock Research.

Betreft een zip-bestand met het Enterprise Architect (EA) bestand plus toelichting:

rdmCrop is ook als tekstbestand beschikbaar, maar gezien de complexiteit van het model wordt sterk aanbevolen om rdmCrop in de EA-versie te benaderen.

 EA is een product van Sparx Systems, zie:  www.sparxsystems.com .

Terug